Ponuka ošetrení

Prístrojové ošetrenia tela

CAVITAL WRC
Vitalterapia s vákuom, rádiofrekvenciou a kavitačným ultrazvukom od Dr Derm.

Vitalterapia

Cieľom vývoja najnovšieho prístroja CAVITAL WRC od Dr Derm Equipment bolo formovanie tela prirodzenou metódou. Prístroj prostredníctvom intenzívneho ovplyvnenia fyziologických funkcií vytvára zmeny v tukovom a spojivovom tkanive . Viditeľný a trvalý výsledok dosahujeme už po niekoľkých ošetreniach.

W‑Vitalterapia s vákuom
(Lymfodrenáž)
Pulzujúci podtlak urýchľuje prúdenie medzibunkovej tekutiny a odstraňuje toxické látky a uvoľnený tuk z tkanív. Pri vákuovej masáži sa medzitkanivový opuch, ako jeden z patofyziologických faktorov celulitídy odstraňuje prirodzenou cestou. Vákuová- lymfatická masáž zrýchľuje prietok lymfy , cez lymfatické uzliny sa dostáva do krvi a následne sa toxíny a nadbytočná tekutina vylučujú obličkami von z tela. Rýchlosť toku lymfy, obsahujúci odpadové látky (toxíny) a tukové bunky za normálnych okolností predstavuje cca 3 cm za minútu, následkom vákua sa zrýchli až na 50- násobok. Asi 30% prebytočného tuku sa vylučuje cez lymfatický systém a z tohto dôvodu je táto metóda veľmi účinná aj pri lokálnych zoštíhľujúcich ošetreniach. Je známe, že organizmus žien skladuje v priemere asi o 30% viac tuku, ako organizmus mužov v silne viazanej forme, v tzv. tukových depozitoch, kde sa okrem tukových buniek hromadia aj odpadové látky látkovej premeny.

Účinkom vákua- lymfodrenáže sa:

 • Zmení membrána tukových buniek.
 • Vonkajšie póry sa zväčšia v takej miere, že menšie tukové bunky sa cez tieto otvory zmestia a vylúčia cez lymfatický systém.
 • Intenzívne vylučovanie tuku a odpadových látok vo veľkej miere detoxikuje organizmus.
 • Na podporu vylučovania toxínov je nevyhnutný pred, ako aj počas ošetrení zvýšený príjem tekutín (min. 2,5 - 3l).
 • Nadmerné vylučovanie soli z organizmu má za následok zníženie krvného tlaku pri vákuovej masáži.
 • Primeraný podtlak aktivuje fibroplasty tvoriace kolagén, čím sa zvyšuje pružnosť kože.

R‑Rádiofrekvenčné ošetrenie

Energia pri používaní rádiofrekvenčného ošetrenia rovnomerne prehrieva zamšu a podkožie, kým povrch kože (epiderma) sa prehriava len mierne. Rádiofrekvenčná energia pri telových ošetreniach zvyšuje rozptylenie kyslíka a prehrieva tukové tkanivo cca do hĺbky 5-15 mm. Účinkom rádiofrekvenčnej energie sa vytvára významné teplo (60-70°C), ktoré rozpúšťa tukové bunky ( „roztápa“ ich) , aby sa následne vyplavili cez lymfatický systém.

Je známe, že na trhu rádiofrekvenčných prístrojov súťažia dva smery: unipolárny (alebo monopolárny). Podľa skúseností unipolárne prístroje majú pozoruhodný účinok pri telových ošetreniach, resp. pri zákrokoch vyžadujúcich hlbší prienik a ich výsledok je trvalejší. Technológia riadiaca hĺbkový prienik 7 unipólov úspešne bojuje proti intoxikácii tkanivového septa, ako jednou z  príčin vzniku celulitídy, resp. proti hrubšej tukovej vrstve, takže ošetrením dosiahneme viditeľné formovanie tela aj u obéznych klientov.
Druhým smerom sú viac ako jednopólové rádiofrekvenčné prístroje (bi-, tri-,tetra-, penta-, hexapolárne ai.), ktoré zaručujú viditeľný a okamžitý účinok pri povrchových ošetreniach. Tepelný účinok stimuluje tvorbu kolagénových vlákien, čo dlhodobo zlepšuje
štruktúru kože a zabezpečuje jej vyhladenie.

Výrobná skupina prístroja Cavital WRC® tento rozpor dvoch spomínaných smerov zrušila a spojila obe technológie – unipolárnu aj bipolárnu - v jednom prístroji!

Účinok rádiofrekvenčného ošetrenia tela:
 • Intenzívna stimulácia kolagénových a elastínových vlákien.
 • Zlepšenie metabolizmu - detoxikácia a okysličenie.
 • Rozpúšťanie a zmenšovanie tukových buniek.
 • Ošetrenie celulitídy a vyhladenie pokožky.
 • Ošetrenie – zjemnenie strií.
 • Zmierňuje prejavy starnutia a vrásky na tele.

C‑Ošetrenie kavitačným ultrazvukom

Kavitácia nazývaná aj ako neinvazívna liposunkcia je najmodernejšia a v súčasnosti najčastejšie ponúkaná účinná metóda formovania postavy.
V poslednej dobe môžeme zaznamenať zvýšený záujem o ošetrenie kavitačným ultrazvukom a to najmä v dôsledku preukázaného účinku, viditeľného a trvalého efektu. Prínosom pre klienta je taktiež bezbolestnosť, efektivita a šetrnosť ošetrení, ošetrenie sa môže vykonávať celoročne, bez vyradenia z pracovného procesu. Výsledok ošetrenia závisí od rôznych faktorov, ako napríklad: dodržiavanie pitného režimu, pohybová aktivita, vek klienta resp. spôsob stravovania, metabolizmus. Na dosiahnutie požadovaného výsledku je potrebných viacero sedení a “úbytok v cm” je individuálny.

V CaVital WRC prístroji špeciálne vyvinutá FocuSonic ošetrovacia hlavica zjednocuje prednosti fokusovaného ultrazvuku a kavitačnej technológie. Vo vákuovom priestore ošetrovacej hlavice sa nachádza 5 zdrojov ultrazvuku, ktoré bezprostredne „ fókusujú“ na ošetrovanú plochu. Počas ošetrenia negatívny podtlak natiahne tkanivo do vákuového priestoru ošetrovacej hlavice, kde je následne vystavené paľbe ultrazvukových vĺn. Kavitačný ultrazvuk takto spôsobuje ruptúru tukových buniek a mobilizáciu tukov. Výsledkom ošetrenia je významná redukcia objemu, odstránenie nerovností – celulitídy a remodelácia postavy.

Kavitácia pôsobí na lokálnu adipozitu (nadmerné usadzovanie tuku v organizme, obezita ). Vytvára v medzibunkovej tekutine  implóziu mikrobubliniek tekutiny, ktoré  zapríčiňujú to, že tuková bunka v blízkosti tejto implózie nevydrží zmeny tlakov a následne praskne, pričom sa vylieva do medzibunkového priestoru.

Kavitácia

Účinok kavitačného ošetrenia tela:

 • Implózia tukových buniekn.
 • Mobilizácia tukov.
 • Riešenie problémových partií tela.
 • Spevnenie a formovanie tela.
 • Tkanivová stimulácia.


Odporúčania pri kavitačnom ošetrení:


Na jednu lokalitu sa odporúča 6-12 ošetrení (počet ošetrení je individuálny podľa hrúbky tukovej vrstvy, rozsahu celulitídy a požadovaného efektu).

Ošetrenie sa vykonáva v intervale 7-10 dní.

Ošetrenie trvá spravidla 60-80 min.

Je potrebné zaradiť do svojho režimu pohybovú aktivitu 2x do týždňa.

Je potrebné zmeniť stravovací režim.

Je dobré zaradiť do svojho programu telový peeling 1x do týždňa.

Je vhodné obmedziť kávu a alkohol.

Ideálna kombinácia ošetrenia zahŕňa: 20 min R (rádiofrekvencia) +
20 min C (kavitácia)+10 až 20 min W (lymfodrenáž)Upozornenie: Počas ošetrení a taktiež v období po dokončení ošetrení je dôležitý zvýšený príjem tekutín, minimálne však v  množstve: 3 l .

Kontraindikácie:
Pacemaker a kovové implantáty, tehotenstvo, horúčkovité stavy, nádorové ochorenia, trombóza, bakteriálna, herpes alebo plesňová infekcia ošetrovanej plochy, akné (Nodulocystikus és Conglobalne akne), zápaly žíl, jemné cievne steny, krvácavosť, akékoľvek zápalové ochorenie lymfatického systému, nedostatočná funkcia obličiek, pečene a srdca.

Ošetrenie sa nevykonáva v prípade, keď začaté ošetrenie u klienta spôsobuje zhoršenie stavu pleti


Ceny
Rádiofrekvencia 20 min + Kavitácia 20 min. + 10 až 15 min. Lymfodrenáž
1 lokalita (nohy predné alebo zadné, brucho, zadok)
65 €
Rádiofrekvencia 20 min + Kavitácia 20 min. + peeling
1 lokalita (ruky) 
30 €
Kavitácia 20 min.+20min.+ 10 až 15 min. Lymfodrenáž
1 lokalita (nohy predné alebo zadné, brucho, zadok)
65 €
Lymforenáž (vacum)+rádiofrekvencia 40 min.
1 lokalita (nohy predné alebo zadné, brucho, zadok)
65 €
Lymforenáž (vacum) – ošetrenie bez rádiofrekvencie 45 min. 15€
Aktuálna akcia
Rádiofrekvencia 20 min + Kavitácia 20 min +10 až 15 min. Lymfodrenáž
1 lokalita (nohy predné alebo zadné, brucho, zadok)
50 €
Kavitácia 20 min.+20min.+ 10 až 15 min. Lymfodrenáž
1 lokalita (nohy predné alebo zadné, brucho, zadok)
50 €
Lymforenáž (vacum)+rádiofrekvencia 40 min..
1 lokalita (nohy predné alebo zadné, brucho, zadok)
50 €